Sådan beregner du afkølingen

 
 
På nogle varmemålere kan man se, hvad den aktuelle afkøling ligger på, men det giver et falsk billede af, hvordan det ser ud over en længere periode.

For at få et korrekt indtryk af ens afkøling , kan man udregne " den gennemsnitlige afkøling" f.eks. over et år.

Resultatet er et udtryk for, hvor mange grader (EC), afkølingen i gennemsnit har været.

Du kan selv beregne "den gennemsnitlige afkøling" på dit anlæg ved hjælp af formlen ovenfor, og husk, at jo højere tallet er, jo bedre!

Hvis du vil have et mere detaljeret overblik over din afkøling og varmeøkonomi, så skal du bruge dette regneark - klik her

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk