Styringstabel

 
 Hvert år i september måned får alle forbrugerne tilsendt en styringstabel sammen med årsopgørelsen.

Ved at aflæse måleren hver den sidste i måneden og sammenholde aflæsningen med  styringstabellen, har man mulighed for at følge med i sit varmeforbrug, og man får mulighed for at reagere hurtigt, hvis noget skulle være galt - f.eks. hvis månedens forbrug afviger meget fra det i styringstabellen anførte. 

Varmemesteren er altid parat med råd og vejledning, hvis noget afviger fra det forventede.

På tabellen er der også vist de seneste 5 års forbrug, og man kan dermed følge udviklingen i boligens varmeforbrug over tid

I nedenstående skema kan du se hvordan varmeforbruget - teoretisk - vil fordele sig over varmeåret - målt ud fra graddagene i et normalår og ud fra sidste års forbrug.

Varmeforbruget til rumopvarmning varierer i forhold til antallet af graddage i hver måned

Varmvandsforbruget er derimod ret stabilt, og udgør normalt ca. 25% af det samlede
årsforbrug og fordeler sig jævnt over året uanset sommer og vinter.