Løgstrup Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Ny Varmepris 2022-23

Nedsat varmepris for hele 2022-23

Brændselssammensætning

I kan nu se Løgstrup Varmeværks brændselssammensætning pa vores hj...

Grøn varme i Løgstrup

Med en ny 3,6 MW stor varmepumpe installeret og sat i drift på Kølsenvej i 2022, får Løgstrup Varmeværks kunder nu varmen fra tre forskellige kilder.

De to gasmotorer og en gaskedel på det gamle varmeværk længere inde ad Kølsenvej kører stadig, men vil fremover begrænse sig til højest en femtedel af den samlede produktion.

Det samme vil varmeværkets solcelleanlæg fra 2016 som producere ca. 20% af byens varmebehov, og det betyder, at den nye varmepumpe kan komme til at være afsender på helt op til to tredjedele af varmeleverancerne fremover.

Dermed er Løgstrup med et slag blevet en meget grønnere by, der samtidig også har fået flere heste at spille på, når man skal forsøge at navigere i fremtidens omskiftelige energimarked.

Lejeres stemmeret

Lejeres stemmeret på Løgstrup Varmeværks generalforsamling. Med henvisning til værkets vedtægter §3 stk. 1 og 2 samt §9 stk. 5 så er det kun ejerne af de tilsluttede ejendomme, der har stemmeret på generalforsamlingen. Vedtægterne kan ses på værkets hjemmeside. Det vil sige at lejere, i private ejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber, kun har stemmeret, hvis værket senest 8 dage før generalforsamlingen har fået en fuldmagt til lejer eller en opdateret navneliste fra ejeren/boligselskabet over de registrerede boliger/lejemål, hvor stemmeretten er overdraget til varmeaftager/betaler.

Følg med i produktionen

Ved at følge dette link kan du følge med live i værkets aktuelle og historiske produktion, og se byens forbrug. Du kan time for time se fordelingen mellem solvarme, kraftvarme, varmepumpe og gaskedel.

Følg med her

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig

 

Udluftning

Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i 5-6 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler bliver kolde. Luftventiler eller et vindue stående på klem giver ikke tilstrækkelig udluftning.

 

 

?

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

?

Indeklima
Tør dit tøj udenfor eller i dertil indrettede rum, luft ud ved at skabe gennemtræk i 5-6 min. hver dag (husk at sluk for radiatoren under udluftningen).

//