Løgstrup Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Ny Varmepris 2022-23

Nedsat varmepris for hele 2022-23

Ny Driftsleder

  Driftsleder til Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. Løgstrup varmeværk sø...

Grøn varme i Løgstrup

Som et led i omstillingen til mere grøn energi, har varmeværket i 2016 etableret et solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning og akkumuleringstank. Solvarmeanlægget er på 7.031 m2.
Solvarmeanlægget forventes at kunne producere ca. 20% af byens varmebehov.

Følg med i produktionen

Ved at følge dette link kan du følge med live i værkets aktuelle og historiske produktion, og se byens forbrug. Du kan time for time se fordelingen mellem solvarme, kraftvarme, varmepumpe og gaskedel.

Følg med her

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig

 

Udluftning

Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i 5-6 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler bliver kolde. Luftventiler eller et vindue stående på klem giver ikke tilstrækkelig udluftning.

 

 

?

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

?

Indeklima
Tør dit tøj udenfor eller i dertil indrettede rum, luft ud ved at skabe gennemtræk i 5-6 min. hver dag (husk at sluk for radiatoren under udluftningen).