Om os

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. blev etableret i 1964/65 som et forbrugerejet oliefyret værk med domicil på Møllevang.

I 1986 blev værket omstillet til fyring med naturgas og fra den 1. september 1992 overgik værket til et kraftvarmeværk, der blev etableret på Kølsenvej 14a, hvor vi i dag har installeret 2 stk. Jenbacher gasmotorer samt en stor Danstoker gaskedel.

De første 2 motorer blev installeret i 1992 og var af typen JMS 316 GS - N.LC., hver med en el-effekt på 570 kWh og med en varmeeffekt på 900 kWh og en akkumuleringstank på ca. 200 m3. Efter en udbygning af værket i 1997, blev endnu en Jenbacher gasmotor (motor 3) af typen JMS GS 320 GS - N.LC. med en el-effekt på 922 kWh og en varmeeffekt på 1.300 kWh. installeret.

I september 2006 Blev motor 1 og 2 taget ud af drift og erstattet af en enkelt ny og væsentlig større Jenbacher gasmotor af typen JMS GS 616 - N. LC. med en el-effekt på 2.425 kWh og en varmeeffekt på 3.350 kWh svarende til en anlægsudvidelse på ca. 1.285 kWh el-effekt og ca. 1.550 kWh varmeffekt og en 400 m3  akkumuleringstank blev opført bag værket på Kølsenvej 14a.

Hen over sommeren 2016 blev den lille akkumuleringstank fjernet, for at give plads til en stor Danstoker gaskedel på hele 6000 kwh. I samme forbindelse blev det gamle værk på Møllevang helt nedlagt, og de 2 gaskedler der var installeret her, nemlig 1 stk. Danstoker kedel med en varmeffekt på 2900 kwh og 1 stk. Hetto kedel med en varmeeffekt på 2000 kwh, blev begge taget ud af drift. I 2017 blev værket afhændet og revet ned til fordel for 5 stk. rækkehuse.

Som et led i omstillingen til mere grøn energi, så har varmeværket også i løbet af sommeren 2016 etableret et solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning og akkumuleringstank. Selve solvarmeanlægget, som er på 7.031 m2, er etableret på adressen Kølsenvej 33, og teknikbygningen og en akkumuleringstank på 2000 m3, er etableret lidt tættere på byen, nemlig på adressen Kølsenvej 27
Solvarmeanlægget har levet op til forventningen og producerer ca. 20% af byens varmebehov.

For at øge andelen af grøn varme, blev det i 2020 besluttet at vi skulle have en luft til vand varmepumpe på adressen Kølsenvej 27. Den blev igangsat 2022 og producerer nu ca. 60% af vores varme.

I efteråret 2022 er der til varmeværket tilsluttet 796 forbrugere, der i langt overvejende grad er ejerboliger og kun i mindre grad erhvervsejendomme.

Forsyningsnettet er fuldt renoveret og består for 100% vedkommende af præisolerede rør.

Det samlede ledningsnet består af ca. 16 km hovedledning og ca. 13 km stikledning.

Forbrugernes varmeaftag måles med Kamstrups ultralydsmålere, som er forsynet med læk overvågning og direkte radiokommunikation med værket.

Det årlige forbrug afregnes i kWh.

​Løgstrup, Marts 2023