Ny Varmepris 2022-23

19. december 2022

Varmeprisen for hele varmeåret 2022-23 er med tilbagevirkende kraft nedsat fra 90 til 80 øre pr. KWh før moms.

Pris ændringen skyldes, at værket har haft lavere priser indtil nu end forventet på gasforbruget og fået højere priser for salg af el. Sammenholdt med forbrugernes noget lavere varmeforbrug og forventningerne til gas- og elpriserne i 2023, så har det for bestyrelsen været vigtigt, at få revideret værkets budgetter for indeværende varme år og få udmeldt denne pris nedsættelse inden nytår.

Prisændringen betyder at alle forbrugere sammen med opkrævningen pr. 2. januar 2023 modtager en ny budget beregning for varmeåret 2022-23, hvor størrelsen af sidste 6 rater i varmeåret fremgår. Den enkelte forbrugers forventede varmeforbrug i varmeåret, bliver ikke ændret.

Endelig skal vi oplyse at Løgstrup Varmeværk ikke er omfattet af ”Indefrysningsordningen for husholdninger og virksomheder” som Folketinget har vedtaget og som på varmeområdet træder i kraft den 1. januar 2023.