Et eksempel

 
Her kan du se, hvad der i princippet sker, når afkølingen ikke er god nok.

I eksemplet ovenfor får alle fire huse leveret samme mængde varme, nemlig 1 MWh (megawatt-time).

Men se lige hvad der sker med forbruget af fjernvarmevandet, hvis afkølingen ligger på 20 gr. C og derunder!

Det stiger voldsomt, og så får varmeværket større omkostninger til opvarmning af fjernvarmevandet.

Hvis alle på fjernvarmenettet får mere ud af energien i fjernvarmevandet, så vil varmeværket kunne nedbringe omkostningerne til at få vandet varmet op og pumpet rundt, hvilket er til gavn for os alle.

 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk