14.03.2009

 

Målerudskiftningen slut

Målerudskiftningen til de nye radiostyrede måler med indbygget lækovervågning er nu ved at være tilendebragt. I skrivende stund mangler der kun et par stykker.

Kamstrup A/S - der har leveret målerne - er derfor nu gået i gang med at teste radiosystemet i hele byen samt foretage de nødvendige indreguleringer.

Dette arbejde forventer vi kan være færdig medio april, hvorefter vi kan starte hele systemet op, herunder begynde at foretage fjernaflæsninger samt sætte lækovervågningen i drift.

Vi forventer derfor ultimo april eller primo maj måned at kunne begynde udsendelsen af installationsattest m.v til den enkelte forbruger, som er nødvendig for at der kan søges om præmienedsættelse på rørskadeforsikringen.

Endvidere forventer vi indenfor samme tidsrum at få etableret mulighed for, at den enkelte forbruger kan få adgang til egne data via et "login" her på hjemmesiden. - Mere herom senere.

Løgstrup, den 14. marts 2009
Bestyrelsen

 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk