Status jan. 2016

 
 
 
 
På den ekstraordinære generalforsamling den 11 januar 2016 blev såvel solvarmeprojektet som placeringen af akkumuleringstanken godkendt i sin helhed, hvorfor projektet nu sættes i gang
 
 
Løgstrup, den 14. januar 2016
Bestyrelsen
 
 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk