Status november 2014På generalforsamlingen den 4. november 2013 blev  varmeværkets planer for et kombineret solvarme-/varmpumpeprojekt fremlagt
 
Du kan læse om planerne her
 
Planerne blev som bekendt godkendt på generalforsamlingen, og i foråret 2014 indsendte vor rådgiver PlanEnergi et projektforslag til Viborg Kommune.
 
Efter flere møder og forhandlinger med Kommunen hen over sommeren er der nu opnået enighed om en placering, og den 22. september 2014 indsendte vi en anmodning til Viborg Kommune om igangsættelse af planarbejdet
 
Du kan læse vor anmodning her
 
På økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014 blev anmodningen behandlet, idet udvalget godkendte:
 
at planlægningen og den forudgående offentlighedsfase
    sættes igang som beskrevet i vor ansøgning
 
at der igangsættes en fordebat
 
at der afholdes et borgermøde torsdag den 20 november
    2014  kl. 17.00 på Løgstrup Skole
 
Du kan læse referatet fra Økonomiudvalgets møde her
 
 
 
                                                          *****************************************************
 
 
For god ordens skyld skal vi dog oplyse, at som det ser ud lige nu (nov. 2014), så er det dog kun solvarmeanlægget vi arbejder med.
 
Strømmen som skulle anvendes til en kombineret varmepumpeløsning troede alle eksperter ville være fritaget for den såkaldte PSO-afgift på samme måde som strømmen til elkedler er.
 
Det er imidlertid ikke tilældet, idet fritagelsen netop ikke gælder for varmepumper, og dermed er det p.t. urentabelt at etablere en varmepumpeløsning. For øjeblikket arbejdes der dog på, at lovgivningen skal ændres på dette område. Vi må derfor afvente og se, hvad der sker før vi kan gå videre med denne løsning.
 
I vores projekt forslag til kommunen søger vi dog om begge anlæg, men vil som tingene ser ud lige nu kun opføre solvarmeanlægget. Varmepumpeløsninge må som nævnt afvente en afgiftsændring, inden det igen bliver interessant at gå videre med denne del af projektet.
 
Løgstrup, den 5. nov. 2014
Bestyrelsen
 
 
                                       
 
 


Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk