Hjælp varmeværket og hjælp dig selv
 
Løgstrup Varmeværk er af Energistyrelsen blevet pålagt at finde og registrere besparelser hos vore forbrugere på 449 MWH hvert af årene 2013 -14 og 497 MWH i år 2015.
 
Det er det samme som det årlige forbrug i ca. 24 boliger hvert af årene 2013-14 og ca. 28 boliger i år 2015
 
Så hvis du - som forbruger hos Løgstrup Varmeværk - skal foretage energimæssige forbedringer i din bolig eller i dit erhverv, så underret os om det, inden du sætter det i gang, så besparelserne kan blive registreret hos os.
 
Løgstrup Varmeværk vil nemlig gerne købe dine energibesparelser og dermed yde et tilskud til de energiforbedringer, som du som forbruger ønsker at gennemføre.
 
Værket vil give 0,35 kr. incl. moms pr realiseret kWh.
 
Hvis du ikke kan hjælpe os - og dermed dig selv - med at finde besparelserne skal vi desværre ud på det frie marked og købe os til dem. Det vil koste ca. kr. 160.000,- årligt, og vil alt andet lige medføre, at vi skal sende "penge ud af byen" - Penge som vi meget hellere så, kom vore egne forbrugere til gode.
 
Følgende forbedringer hjælper varmeværket, såfremt de bliver registreret:
  • Ekstra isolering på loft, gulv eller i vægge
  • Udskiftning af glas i vinduer eller hele vinduer til nye lavernergi ruder   i energiklasse A eller B
  • Udskiftning af yderdøre til nye med bedre isolering og tætning
  • Overgang fra el-opvarmning til fjernvarme
  • Overgang fra anden opvarmning til fjernvarme
  • Andre energisparetiltag kan evt. også bruges - forhør på Varmeværket
 
Tænk på varmeværket ved disse forbedringer, så du kan være med til at sikre, at vi fortsat kan levere varmen billigst muligt.

Påtænker du nogle energimæssige forbedringer, så kontakt os hurtigst muligt på  tlf. 86 64 25 79 eller på mail loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk

Vi hjælper gerne !

Husk det nu ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk