Aftale om energibesparelser 
 
 
Her kan du se formularen til den aftale,
der skal indgåes med varmeværket, hvis du har
energisparetiltag, du vil søge tilskud til 
 
 
 
Klik her
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk