Priser 2017/18

 
 

Bestyrelsen har på sit møde den 16. august 2017

godkendt budgettet for det kommende

varmeår 2017/18

 

Det betyder at varmeprisen holdes uændret, således

at forbrugsafgiften forbliver:  

kr. 0,34/kwh + moms

 

Det nye prisblad kan ses her

 

 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk