Ophør med opdatering af graddage

 
 
 
Der vil ikke længere blive oplyst om månedens graddage her på siden. Graddagene var tænkt som en hjælp til, at udfylde regneark, der kunne fortælle om hvorvidt varmeforbruget passede med aconto betalingerne.
 
Denne service kan istedet tilgås ved at klikke på -Selvbetjening- og herefter -Login-egne data-. Læs login anvisning for at tilgå e-forsyning og generel info, hvis det volder problemer at logge ind kan værket kontaktes for hjælp.
 
Via e-forsyning er det hele tiden muligt, at følge forbrug og aconto betalinger.
 
Samtidig vil vi opfordre til at klikke på knappen -Mine oplysninger-, telefon nummer og email skal altid være opdateret, det har stor betydning i forhold til vores læk overvågning af varme og brugsvands installationer. Kommer der en alarm fra læk overvågningen skal vi nemt og hurtigt kunne kontakte forbrugeren for at minimere skaden.
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk