Nedlæggelse Møllevang

  

  
  
Orientering om forestående gravearbejde
 
Løgstrup Varmeværks udvidelse med solvarme og ny kedel på Kølsenvej har overflødiggjort den efterhånden aldrende kedelcentral på Møllevang
 
Kedelcentralen på Møllevang (Møllevang nr. 9 og 11) ønskes derfor nu nedlagt og solgt, hvorfor det er nødvendigt at afbryde og fjerne de gamle hovedledninger, der ligger herpå.
 
Der vil i stedet blive etableret nye hovedledninger i området, ligesom der til nedennævnte ejendomme vil blive etableret nye stikledninger
 
Følgende ejendomme/forbrugere vil blive berørt af omlægningen
 
Møllevang nr. 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8 og 10
 
Borgergade nr. 25, 29 og 31
 
Møllegårdsvej nr. 2
 
Projektet forventes udført i uge 18 - 21 år 2017
 
Omlægningen kan desværre ikke foretages uden, at det i graveperioden vil kunne medføre visse gener, som vi dog vil gøre alt for at formindske mest muligt.
 
De berørte grundejere vil blive kontaktet af graveentreprenøren i god tid inden, gravearbejdet på den enkelte ejendom påbegyndes
 
Tegninger over det planlagte arbejde kan ses ved at følge disse 2 link
 
                                    Demontering gl. ledninger
 
                                    Nye ledninger
 
Såfremt ovennævnte måtte give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte varmeværket på tlf. 86 64 25 79 
 
 
Løgstrup, den 7. marts 2017
Bestyrelsen
 
 
 
 

 
 
  
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk