13.10.2015

 

 
 
Nedbrud på værket  
 
 
 
Varmeværket har her til morgen været udsat for en kortslutning
i strømforsyningen til hele vort SRO-anlæg
 
Kortslutningen betød desværre, at hele byen var uden varme i
et par timer, hvilket vi beklager
 
Fejlen er nu rettet, og der er igen fuld varme på hele ledningsnettet
 
 
 
Løgstrup, den 13.10.2015 kl. 10:00
 
Svend Drejer Jensen
Varmemester
 
 


 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk