17.02.2008

 
Vi skal have nye målere      

                    

 


 

 

 

For over 10 år siden fik vi installeret Kamstrup energimåler hos alle forbrugere, disse målere har kørt meget tilfredsstillende, men efterhånden kan der ikke fås reservedele til dem mere.

Derfor har vi i bestyrelsen truffet beslutning om at udskifte disse med nye og mere tidsvarende målere også fra Kamstrup. Det mefører selvfølgelig en udgift for os, men det giver os også nogle muligheder for besparelser i den daglige drift.

Den nye målertype, som vi har valgt er radiostyrede målere, som kan stå i direkte radioforbindelse med værket, hvilket giver os mange fordele:

Læs mere herunder, men se også en grafisk fremstilling ved at klikke her

1. Hvis måleren får en defekt opdages det hurtigt, da den så ikke vil melde sig på radioforbindelsen. Som det er nu, må vi skønsansætte forbruget, hvis vi kommer ud til en måler, der f.eks. står stille ved årsaflæsningen.

2. Sidste år havde vi i alt 64 flytninger, hvor varmemesteren har måttet træffe aftale med ejendomsmægler m.v., og han har måttet ud at aflæse på et aftalt tidspunkt. Med den nye målertype, kan aflæsningen foregå direkte i vores EDB anlæg, da den er i kontakt med måleren hele tiden. Det vil betyde en stor tidsbesparelse i det daglige.

3. Årsaflæsningen som varmemesteren bruger omkring 2 uger på, kan foretages direkte på EDB anlægget, så 2 uger bliver til ganske få minutter i stedet.

4. Måleren vil være monteret med en målerdel på såvel fremløbet som returløbet hos den enkelte forbruger. På denne måde er der lækovervågning på varmeanlægget hos den enkelte. Der skal jo gerne gå ligeså meget vand ud fra det enkelte anlæg, som der er gået ind.

5. Derudover vil der også være en måler på det kolde brugsvand. På denne måde opdages utætheder i brugsvandsledningen også. Systemet måler, at der skal være nogle tidspunkter på døgnet, hvor der intet forbrug er. Hvis vandmåleren kører hele tiden, kommer der en alarm på vores overvågning.

6. Lækovervågningen hos den enkelte har desuden den store fordel, at der kan opnås ret stor rabat på rørskadeforsikringen, hvis man har en sådan. Når et læk opdages hurtigt vil skadens omfang blive mindre, og det har selvfølgelig stor værdi for forsikringsselskaberne, der derfor er villige til at tilbyde rabatten.

7. Den lovgivning der er omkring målere, kræver at der bliver udtaget et antal målere til kontrol hvert år. Dette arbejde er tidskrævende og medfører dermed også udgifter for os. Med den nye målertype, som bliver konstant overvåget, skal der kun sendes ganske få målere til den omtalte kontrol hvert år.

8. De nuværende målere er forsynet med batteri, som skal skiftes hver 5. år, hvilket er ret tidskrævende. Et arbejde som vi af tidsmæssige årsager har været nødt til at ”købe ude i byen” i de sidste par år.

9. Den nye måler er tilsluttet 220 volt, så dermed undgås batteriskift.

10. Med den nye type målere, vil den enkelte forbruger desuden kunne følge sit eget forbrug løbende via Internettet, hvilket mange forbrugere efterhånden efterspørger.

Så alt i alt vil den nye type måler frigøre en del arbejdstid for varmemesteren. En tid som vi sagtens kan bruge i det daglige til mange andre ting bl.a. til at give den enkelte forbruger en bedre service og rådgivning.

Herudover ser vi det også som en stor fordel for forbrugeren, at løsningen også giver mulighed for nedslag i præmien på en eventuel rørskadeforsikring.

Firmaet Kamstrup arbejder i øjeblikket med at kortlægge byen med henblik på placering af antenner, routere m.v. Vi forventer herefter, at arbejdet med udskiftningen kan igangsættes her i løbet af foråret.

Straks når vi kender den endelige udskiftningsplan vil den blive offentliggjort

Løgstrup, den 17/2-2008/Bestyrelsen


Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk